مشاغل ۲۴ جامع ترین سایت مشاغل استانهای شمال غرب ایران

مشاغل استان

آذربایجان‌غربی

استان اذربایجان غربی با ۳/۲۶۵/۰۰۰ جمعیت دارای ۱۷ شهرستان از استانهای شمالغربی ایران میباشد و شما کاربرگرامی میتوانید  برای دیدن لیست مشاغل این استان روی ادامه کلیک کنید
شهر مهاباد  شهر ارومیه  

مشاغل استان

آذربایجان‌شرقی

استان آذربایجان شرقی با ۴/۰۰۰/۰۰۰ جمعیت دارای  ۲۱ شهرستان از استانهای شمالغربی ایران میباشد و شما کاربر گرامی میتوانید برای دیدن لیست مشاغل این استان روی ادامه کلیک کنید

مشاغل استان

کردستان

استان کردستان با ۱/۶۰۰/۰۰۰ نفرجمعیت دارای ۱۰ شهرستان در شمال غرب ایران قرار داردوشما کاربران می توانید برای دیدن لیست مشاغل این استان روی ادامه مطلب کلیک کنید