مشاغل ۲۴ جامع ترین سایت مشاغل استانهای شمال غرب ایران

مشاغل استان

آذربایجان‌غربی

استان اذربایجان غربی با ۳/۲۶۵/۰۰۰ جمعیت دارای ۱۷ شهرستان از استانهای شمالغربی ایران میباشد و شما کاربرگرامی میتوانید  برای دیدن لیست مشاغل این استان روی ادامه کلیک کنید
شهر مهاباد  شهر ارومیه  

مشاغل استان

آذربایجان‌شرقی

استان آذربایجان شرقی با ۴/۰۰۰/۰۰۰ جمعیت دارای  ۲۱ شهرستان از استانهای شمالغربی ایران میباشد لیست شهر ها بزودی اضافه میگردد.

مشاغل استان

کردستان

استان کردستان با ۱/۶۰۰/۰۰۰ نفرجمعیت دارای ۱۰ شهرستان در شمال غرب ایران قرار داردوشما کاربران می توانید برای دیدن لیست مشاغل این استان روی شهرستان مربوطه کلیک کنید

آدرس اینستاگرام مشاغل ۲۴

آدرس تلگرام مشاغل ۲۴